Over acupunctuur

Acupunctuur vindt zijn oorsprong in China, zo’n 3500 jaar geleden. Vroeger werd acupunctuur vaak gebruikt in combinatie met Moxa, een techniek waarbij bepaalde punten van de huid verwarmd worden. De verzamelnaam was Zhenjiu. De naam acupunctuur is geschikt omdat hij afgeleid is van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). Acupunctuur is een geneeswijze die erop gericht is de Yin en Yang energiestromen die door het lichaam lopen in evenwicht te brengen. Bij klachten of ziekten is de algemene energietoevoer (Qi) uit balans. Vanuit een holistisch gezichtspunt wordt de mens als een geheel bekeken, en ook de mentale en emotionele toestand van de patiënt worden beoordeeld om energetisch evenwicht te bereiken. We onderzoeken de oorsprong van de symptomen, niet alleen de symptomen alleen, zodat een blijvend herstel bereikt kan worden als de onevenwichtigheid opgeheven is.

Energetisch evenwicht bereiken

In tegenstelling tot de westerse geneeskunde gebruikt acupunctuur vier waarnemingstechnieken. Deze onderzoeken het dynamisch evenwicht van de patiënt en stellen vast waar en waarom er verstoring optreedt die de symptomen veroorzaakt. Tijdens het onderzoek vinden een anamnese, een pols en tong diagnose en een algemene observatie plaats. Op die manier kunnen we de energetische balans bepalen. Op basis van die observatie wordt aangegeven waar de naalden geplaatst moeten worden en of er extra kruiden nodig zijn om de onevenwichtigheid op te heffen. Bij anamnese wordt de gezondheidstoestand onderzocht, en de patiënt moet de symptomen zo duidelijk mogelijk beschrijven.

Op die manier krijg ik een duidelijk beeld van de problemen. De polsdiagnose wordt gebruikt om te bepalen hoe de energie stroomt. Elk orgaan is verbonden met de polsslag, waardoor het mogelijk is te bepalen waar het probleem kan liggen. Regelmaat, snelheid, diepte, lengte en spanning van de pols worden in de gaten gehouden, en afwijkingen kunnen erop wijzen waarom de symptomen optreden. Een even betrouwbare observatietechniek is tongdiagnose, omdat de tong ook met verschillende organen in het lichaam in verbinding staat. De vorm, kleur, glans of opbouw van de tong geven een duidelijke aanwijzing voor de gezondheid van de patiënt. Een algemene waarneming wordt toegepast op de vier zintuigen: zien, voelen, horen en ruiken. Ze kunnen aangeven of er ook een onevenwichtigheid is in de energetische kwaliteit van verschillende organen.

De behandeling

Zodra een ziekte optreedt, is het energetisch evenwicht verstoord. De acupuncturist kan de energie die door de meridianen of energielijnen van het lichaam stroomt in evenwicht brengen door naalden op de huid te plaatsen op speciaal gekozen naaldpunten. Er zijn meer dan 1000 punten om uit te kiezen en afhankelijk van het energetisch evenwicht worden er per sessie 5 tot 20 naalden geplaatst, zodat de energie weer kan stromen zoals het hoort. Elk punt op de huid heeft zijn eigen functie in het herstelproces, en de naalden worden lichtjes bewogen om de gewenste naaldsensatie of Deqi op te wekken. Je kunt lichte schokken ervaren waar de naald op de huid wordt gezet of verderop in de energielijn. De naalden stimuleren het zenuwstelsel en geven chemische stoffen af aan de spieren, de wervelkolom en de hersenen, zodat het lichaam zichzelf kan gaan genezen. Als gevolg daarvan ervaar je een verbetering van je lichamelijke en emotionele gezondheid.

Aantal acupunctuurbehandelingen

Omdat het lichaam optimaal gereguleerd wordt, kunnen de behandelingen blijvende resultaten veroorzaken. De behandeling wordt meestal afgebouwd of beëindigd zodra de patiënt geen symptomen meer heeft of duidelijke verbetering ervaart. Het aantal behandelingen dat nodig is om het beste resultaat te bereiken hangt af van de toestand van de patiënt. In het algemeen zullen tussen de 4 en 10 behandelingen nodig zijn om de symptomen voor een bepaalde ziekte te verbeteren. Aanvankelijk zullen we een keer per week of een keer per twee weken afspreken, en daarna zullen de behandelingen in frequentie afnemen.

Voor sommige klachten, zoals zwangerschapsmisselijkheid, kunnen meerdere sessies per week gewenst zijn. Als de pijnklachten binnen een week terugkeren, kan ook gekozen worden voor een intensievere behandeling. Ook daarna kan het nodig zijn om in bepaalde perioden nog meer behandelingen te ondergaan, om het effect te versterken. Dit alles zal besproken worden naarmate de behandeling vordert.

Neem contact met me op
Als je vragen hebt, kun je me bellen of het contactformulier invullen.